Welcome

基本資料

學歷

 • 中國醫藥學院 護理 學士
 • 中臺科技大學 護理 碩士

經歷

 • 亞洲大學護理學系 專案講師
 • 中臺科技大學 兼任講師
 • 台中技術學院 兼任講師
 • 澄清綜合醫院 護理長
 • 澄清粽合醫院 護理師
 • 台大醫院 護士

專長

 • 內外科護理
 • 重症護理
 • 腫瘤護理
 • 護理行政