Welcome

基本資料

 • 姓名: 蔣育錚
 • 任職單位: 食品營養與保健生技學系 特聘教授
 • E-mail: honda224@asia.edu.tw

學歷

 • 台灣海洋大學 水產食品科學 學士
 • 中興大學 食品暨應用生物科技 博士

經歷

 • 亞洲大學 食品安全檢測中心主任
 • 弘光科技大學 實驗動物中心主任
 • 弘光科技大學 食品與化妝品品質檢驗中心主任
 • 弘光科技大學 食品安全與超微量檢驗總中心主任
 • 弘光科技大學 食品科技系行政組長

專長

 • 食品檢驗與分析
 • 生物技術學
 • 保健食品
 • 分子生物學
 • 食品科學
 • 生物晶片
 • 微生物學
 • 食品檢驗與分析
 • 細菌遺傳
 • 檢驗醫學