Welcome

基本資料

學歷

  • 中山大學 中國文學 學士
  • 東海大學 中國文學 碩士
  • 中山大學 中國文學 博士

經歷

  • 中山大學,台南大學,台南應用科大,高雄海洋科大,長榮大學,東方設計學院等六校

專長

  • 中國語文教學
  • 唐詩學
  • 字典取名學