Welcome

基本資料

學歷

  • 靜宜大學 中文 學士
  • 東海大學 中文 碩士
  • 國立彰化師範大學 國文 博士

經歷

  • 彰化師範大學兼任講師
  • 亞洲大學兼任助理教授

專長

  • 中國語文教學
  • 古文字學