Welcome

基本資料

學歷

  • 馬來西亞理科大學技術管理博士
  • 馬來西亞理科大學管理學碩士
  • 馬來西亞理科大學管理(榮譽)學士

經歷

  • 訪問學者/客座講師 (德國達姆施塔特應用科技大學)

專長

  • 產品與品牌管理
  • 科技管理
  • 消費者行為
  • 服務系統與科技管理