Welcome

基本資料

學歷

  • 中台科技大學 護理 學士
  • 中國醫藥大學 護理 碩士

經歷

  • 嘉義基督教醫院護理部教學護理師
  • 嘉義基督教醫院急診暨兒童急診護理師

專長

  • 急重症護理
  • 兒科護理