Profile

基本資料

 • 姓名: 紀慧如
 • 單位: 管理學院經營管理學系
 • 職稱: 兼任助理教授
 • E-mail: kitty101@asia.edu.tw

學歷

 • 靜宜大學 企業管理 學士
 • 朝陽科技大學 企業管理 碩士
 • 國立彰化師範大學 人力資源管理 博士

經歷

 • 中國醫藥大學附設醫院 醫學研究部 顧問
 • 亞洲大學 校務研究發展中心 校務研究組 組長
 • 亞洲大學 品質保證卓越中心 執行秘書
 • 台中市政府勞工局 促進就業機制研究計畫 主持人
 • 國軍高階、中階及基層管理班 培訓講座師資
 • 浙江省溫州市鹿城區人民檢察院 人力資源管理與大數據實務論壇 講座師資
 • 西安理工大學暨亞洲大學 兩岸服務創新與策略學術研討會 講座師資
 • 國立台中科技大學 兼任教師
 • 僑光科技大學 校長室秘書 兼任教師
 • [產學合作]優質環境養生管理課程班-瑞峰管理顧問股份有限公司
 • [產學合作]2013宗教百景全民投票暨宗教樂活體驗行程計畫_文武廟-財團法人台灣省日月潭文武廟
 • [產學合作]寶成集團內部人力培訓課程-創新設計「心」思維-寶成工業股份有限公司
 • [產學合作]2013年菁英領航產學合作計畫-遠見天下文化出版公司
 • [產學合作]龍巖集團_建構服務業行銷人員甄選機制-源誠企業社

專長

 • 人力資源管理/Human Resource Management
 • 組織行為與理論/Organizational Behavior and Theory
 • 組織創新/Organizational Innovation

JOURNAL PAPERS

期刊論文

TSSCI 2019

張元杰*、紀慧如(Hui Ru,Chi)、羅達賢、周瑞貞、陳?亭


SSCI 2018

邱文宏(Wen-Hong Chiu)、梁志權、紀慧如(Hui Ru,Chi)


SSCI 2016

張元杰(Yuan-Chieh Chang)、楊宜興(Phil Yihsing Yang)*、Ben R. Marti(Ben R. Martin)、紀慧如(Hui-Ru)、蔡林彤飛(Tung-Fei Tsai-Lin)


Other 2016

邱文宏(Wen-Hong Chiu)、林綿、紀慧如(Chi, Hui Ru)


SSCI 2016

邱文宏(Wen-Hong Chiu)、紀慧如(Hui-Ru)、張元杰(Chang, YC)*、陳明惠(Ming-Huei Chen)


TSSCI 2015

邱文宏(Wen-Hong Chiu)、張震冬(Chen-Tong Chang)、紀慧如(Chi, Hui Ru)*、黃士維


TSSCI 2015

邱文宏(Wen-Hong Chiu)、劉生財、紀慧如(Chi, Hui Ru)、張震冬


TSSCI 2015

邱文宏(Wen-Hong Chiu)、林宏嘉、紀慧如(Chi, Hui Ru)*


TSSCI 2014

邱文宏(Wen-Hong Chiu)、張震冬(Chen-Tong Chang)、紀慧如(Chi, Hui Ru)*、陳世良(CHEN SHIEH LIANG)


SSCI 2012

張元杰(Yuan-Chieh Chang)、張火燦(Huo-Tsan Chang)、紀慧如(Chi, Hui Ru)、陳明惠(Ming-Huei Chen)、鄧莉玲(Li-Ling Deng)


TSSCI 2012

邱文宏(Wen-Hong Chiu)、朱立聖(LI-SHENG CHU)、紀慧如(Chi, Hui Ru)、張元杰(Yuan-Chieh Chang)、張益彰(I-Chang Chang)、張碧如(Bi-Ru Chang)


TSSCI 2010

Chang, YC(張元杰)、Chang, HT(張火燦)、紀慧如(Chi, Hui Ru)*、邱文宏(Wen-Hong Chiu)、鄭翔任BOOKS

專書

哈佛商業評論全球繁體中文版 2018.01

紀慧如(Hui Ru,Chi)


IGI Global 2010.06

張元杰(Chang, Y.C.)、游佩儒(Yu, P.J)、紀慧如(Chi, Hui Ru)BOOK CHAPTERS

專書論文

哈佛商業評論全球繁體中文版 2018

紀慧如(Hui Ru,Chi)


2010

紀慧如(Hui-Ru)PATENTS

專利

無資料


CONFERENCE PAPERS

研討會論文

台灣台北 2018.11

紀慧如(Hui Ru,Chi)


中國上海 2018.07

邱文宏(Wen-Hong Chiu)、紀慧如(Hui Ru,Chi)


中國上海 2018.07

紀慧如(Hui Ru,Chi)、蔡幸芳(Hsing-Fang Tsai)、王旻旭(Min-Hsu Wang)、邱文宏(Wen-Hong Chiu)


中國上海 2018.07

紀慧如(Hui Ru,Chi)


中國蘇州 2018.06

紀慧如(Hui Ru,Chi)


中國西安 2015.07

孫筠安、邱文宏(Wen-Hong Chiu)、紀慧如(Hui-Ru)


中國西安 2015.07

邱文宏(Wen-Hong Chiu)、何文翔、紀慧如(Hui-Ru)、張繼宇


GuangZhou, China 2015.06

邱文宏(Wen-Hong Chiu)、Lee, Yi-Chun、紀慧如(Hui-Ru)


GuangZhou, China 2015.06

朱立聖(LI-SHENG CHU)、邱文宏(Wen-Hong Chiu)、紀慧如(Hui-Ru)


GuangZhou, China 2015.06

Liu, Sheng-Tsai、邱文宏(Wen-Hong Chiu)、紀慧如(Hui-Ru)


GuangZhou, China 2015.06

邱文宏(Wen-Hong Chiu)、張震冬(Chen-Tong Chang)、紀慧如(Hui-Ru)、張繼宇(Chi-Yu Chang)


中國北京 2014.11

邱文宏(Wen-Hong Chiu)、紀慧如(Hui-Ru)、張震冬、鄭智云、鄭佳函


台北 2014.11

邱文宏(Wen-Hong Chiu)、紀慧如(Hui-Ru)、鄭智云、楊泰興、黃冠嘉


台中 2014.09

林苡甄、邱文宏(Wen-Hong Chiu)、紀慧如(Hui-Ru)


臺中,中國醫藥大學 2014.09

紀慧如(Hui-Ru)、紀慧如(Hui-Ru)、邱文宏(Wen-Hong Chiu)、邱文宏(Wen-Hong Chiu)、鄭智云、鄭智云、張正龍、張正龍


臺中,中國醫藥大學 2014.09

紀慧如(Hui-Ru)、紀慧如(Hui-Ru)、邱文宏(Wen-Hong Chiu)、邱文宏(Wen-Hong Chiu)、鄭智云、鄭智云、張正龍、張正龍


Wuhan, China 2014.07

紀慧如(Hui-Ru)、邱文宏(Wen-Hong Chiu)、鄭智云、張正龍


Wuhan, China 2014.07

邱文宏(Wen-Hong Chiu)、紀慧如(Hui-Ru)、林苡甄


華中科技大學,中國武漢 2014.07

葉玲玲(Ling-Ling Yeh)、葉玲玲(Ling-Ling Yeh)、侯純純(Chun-Chun Hou)、侯純純(Chun-Chun Hou)、侯純純(Chun-Chun Hou)、吳家樂(Ng, Ka-Lok)、徐慧娟(Hui-Chuan Hsu)、邱煥能(Huan-Neng Chiu)、葉玲玲(Ling-Ling Yeh)、鄭建華(Chien-Hua Cheng)、盧詩韻(Shih-Yun Lu)、賴明藝(M. Y. Lai)、陳瓊燕(chiung yen chen)、秦燕(Yen Chin)、侯純純(Chun-Chun Hou)、侯純純(Chun-Chun Hou)、侯純純(Chun-Chun Hou)、龔佩珍(Pei-Tseng Kung)、蔡文正(Wen-Chen Tasi)、蔡文正(Wen-Chen Tasi)、莊淑惠(Shu-Hui Chuang)、A. Tarko、Y.J. Chen、賴秋嬋、李寧、林鴻南、趙哲毅(Che-Yi Chao)、Wei-Zhe Chang、許昌賢(Chang-Hsien Hsu)、許昌賢(Chang-Hsien Hsu)、許昌賢(Chang-Hsien Hsu)、劉華奇、廖俊保、施志豪、張勤敏、盧詩韻(Shih-yun Lu)、顏素美、賴憲堂、陳秋君、陳秋君、何孟翰、廖淑娟(Shu-chuan Liao)、涂嘉琳(Tu, Chia-Lin)、Chang, Y.C、Chang, Y.C.、劉晉福、林永畯、龍希文、林志豪(Chih-Hao Lin)、莊政宏(Cheng-Hung Chuang)、林佳弘(Jia-Horng Lin)、莊淑惠(CHUANG SHU-HUI)、陳佰隆、蔡碩倉(Shuo-Chang Tsai)、蔡碩倉(Shuo-Chang Tsai)、紀慧如(Hui-Ru)、邱文宏(Wen-Hong Chiu)、林保成(Pao-Cheng Lin)、張筱雅、孫筠安、林昀萱、洪偉洋、李汝程、徐慧娟(Hui-Chuan Hsu)、林錚苑(Lin,Cheng-yuan)、徐慧娟(Hui-Chuan Hsu)、卓美秀(Mei-Hsiu Chuo)、洪春男、Rou-Fei Wu、Jui-Chun Kuo、Tzu-Yu Huang、Ruei-Ren Ou、陳俊宏(Jun-Hong Chen)、陳俊宏(Jun-Hong Chen)、陳俊宏(Jun-Hong Chen)、許健(Gene Sheu)、黃耀德(Yao-Ye Huang)、林慧淳、王玲玲(Ling-Ling Wang)、陳燕錫(Yahn Shir Chen)、林品章、林品章、林采霖、蔡文正(Wen-Chen Tsai)、龔佩珍(Pei-Tseng Kung)、龔佩珍(Pei-Tseng Kung)、黃冠蓉、N. Rouphail、H.T. Chu、孫孝芳、施雅茹、莊淑惠(Shu-Hui Chuang)、張李淑女(Shu Nu Chang-Lee)、林巧迪、Chaur-Chin Chen、吳啟絹、吳啟絹、張彭閔、施能義(Neng-Yih Shih)、張勤敏、施能義(Neng-Yih Shih)、施能義(Neng-Yih Shih)、施能義(Neng-Yih Shih)、謝維合(Wei-her Hsieh)、龔佩珍(Pei-Tseng Kung)、龔佩珍(Pei-Tseng Kung)、陳啟英(Chi-Ying Chen)、陳啟英(Chi-Ying Chen)、蕭至邦(Chih-Bang Msiao)、李正宇(Cheng-Yu Lee)、Yang, P.、Yang, P.、童秋霞(Chiou-Shya Torng)、李夙惠、陳怡君、張家維、趙員磊(Yuan-Lei Chao)、鍾人傑、李欣玲、蔣忠誠、魏淑花、沈惠珍、鄭智云、紀慧如(Hui-Ru)、周昆萬、李星、樓靜文、王俊毅(Jiun-Yi Wang)、張李淑女(Shu-Nu Chang Lee)、陳昇飛(Shen-Fei Chen)、龔自良(TZU-LIANG KUNG)、童秋霞(Chiou-Shya Torng)、En-You Liao、Ling-Zhen Chi、Yu-Jie Liu、Ching-Wen Lou、伍小玲(Hsiao-Ling Wu)、伍小玲(Hsiao-Ling Wu)、曹融(Jung Tsao)、吳仁佑、陳俊宏(Jun-Hong Chen)、陳俊宏(Jun-Hong Chen)、劉見祥(Chien-Hsiang Liu)、邱莉婷、邱莉婷、邱俊龍、蔡進發(Jeffrey J. P. Tsai)、蔡進發(Jeffrey J. P. Tsai)、張峰銘、李正宇(Cheng-Yu Lee)、劉燕婷、朱學亭(Hsueh-Ting Chu)、黃森源、黃彥庭、黃僅媚、施能義(Neng-Yih Shih)、蔡文正(Wen-Chen Tsai)、蔡文正(Wen-Chen Tsai)、張少樑(SHAO-LIANG CHANG)、張少樑(SHAO-LIANG CHANG)、黃晉修(Chin-Shiu Huang)、曾竹寧(Ju-Ning Tzeng)、紀慧如(Hui-Ru)、紀慧如(Hui-Ru)、邱美燕、林俊成、曾育貞、陳信誠、施能義(Neng-Yih Shih)、楊政勳、魏淑花、邱文宏(Wen-Hong Chiu)、林苡甄、林佩冠(Pei-Kuan LIN)、柯宗良、邱文宏(Wen-Hong Chiu)、陳致光、董和銳(Ho-Jui Tung)、黃素華(Su-Hua Huang)、黃素華(Su-Hua Huang)、黃素華(Su-Hua Huang)、Shih-Yu Huang、黃達夫、許子凡、陳見成、Chwei-Shium Yang、林正哲、黃晉修(Chin-Shiu Huang)、簡宏哲、Tsai-Lin, T.F.、Tsai-Lin, T.F.、張霆諭(Ting-Chang Chang)、鄭稚翰、劉玉章、沈惠珍、張正龍、游文旗、溫小芬、邱文宏(Wen-Hong Chiu)、吳宗翰、徐尚為(Shang-Wei Hsu)、Yu-Chun Chuang、廖敏君、徐義權、呂永方、林佳弘(Jia-Horng Lin)、莊淑惠(CHUANG SHU-HUI)、Jia-Horng Lin、龍希文(Chi-Wen Lung)、温仕鵬


中國武汉 2014.07

葉玲玲(Ling-Ling Yeh)、葉玲玲(Ling-Ling Yeh)、侯純純(Chun-Chun Hou)、侯純純(Chun-Chun Hou)、侯純純(Chun-Chun Hou)、吳家樂(Ng, Ka-Lok)、徐慧娟(Hui-Chuan Hsu)、邱煥能(Huan-Neng Chiu)、葉玲玲(Ling-Ling Yeh)、鄭建華(Chien-Hua Cheng)、盧詩韻(Shih-Yun Lu)、賴明藝(M. Y. Lai)、陳瓊燕(chiung yen chen)、秦燕(Yen Chin)、侯純純(Chun-Chun Hou)、侯純純(Chun-Chun Hou)、侯純純(Chun-Chun Hou)、龔佩珍(Pei-Tseng Kung)、蔡文正(Wen-Chen Tasi)、蔡文正(Wen-Chen Tasi)、莊淑惠(Shu-Hui Chuang)、A. Tarko、Y.J. Chen、賴秋嬋、李寧、林鴻南、趙哲毅(Che-Yi Chao)、Wei-Zhe Chang、許昌賢(Chang-Hsien Hsu)、許昌賢(Chang-Hsien Hsu)、許昌賢(Chang-Hsien Hsu)、劉華奇、廖俊保、施志豪、張勤敏、盧詩韻(Shih-yun Lu)、顏素美、賴憲堂、陳秋君、陳秋君、何孟翰、廖淑娟(Shu-chuan Liao)、涂嘉琳(Tu, Chia-Lin)、Chang, Y.C、Chang, Y.C.、劉晉福、林永畯、龍希文、林志豪(Chih-Hao Lin)、莊政宏(Cheng-Hung Chuang)、林佳弘(Jia-Horng Lin)、莊淑惠(CHUANG SHU-HUI)、陳佰隆、蔡碩倉(Shuo-Chang Tsai)、蔡碩倉(Shuo-Chang Tsai)、紀慧如(Hui-Ru)、邱文宏(Wen-Hong Chiu)、林保成(Pao-Cheng Lin)、張筱雅、孫筠安、林昀萱、洪偉洋、李汝程、徐慧娟(Hui-Chuan Hsu)、林錚苑(Lin,Cheng-yuan)、徐慧娟(Hui-Chuan Hsu)、卓美秀(Mei-Hsiu Chuo)、洪春男、Rou-Fei Wu、Jui-Chun Kuo、Tzu-Yu Huang、Ruei-Ren Ou、陳俊宏(Jun-Hong Chen)、陳俊宏(Jun-Hong Chen)、陳俊宏(Jun-Hong Chen)、許健(Gene Sheu)、黃耀德(Yao-Ye Huang)、林慧淳、王玲玲(Ling-Ling Wang)、陳燕錫(Yahn Shir Chen)、林品章、林品章、林采霖、蔡文正(Wen-Chen Tsai)、龔佩珍(Pei-Tseng Kung)、龔佩珍(Pei-Tseng Kung)、黃冠蓉、N. Rouphail、H.T. Chu、孫孝芳、施雅茹、莊淑惠(Shu-Hui Chuang)、張李淑女(Shu Nu Chang-Lee)、林巧迪、Chaur-Chin Chen、吳啟絹、吳啟絹、張彭閔、施能義(Neng-Yih Shih)、張勤敏、施能義(Neng-Yih Shih)、施能義(Neng-Yih Shih)、施能義(Neng-Yih Shih)、謝維合(Wei-her Hsieh)、龔佩珍(Pei-Tseng Kung)、龔佩珍(Pei-Tseng Kung)、陳啟英(Chi-Ying Chen)、陳啟英(Chi-Ying Chen)、蕭至邦(Chih-Bang Msiao)、李正宇(Cheng-Yu Lee)、Yang, P.、Yang, P.、童秋霞(Chiou-Shya Torng)、李夙惠、陳怡君、張家維、趙員磊(Yuan-Lei Chao)、鍾人傑、李欣玲、蔣忠誠、魏淑花、沈惠珍、鄭智云、紀慧如(Hui-Ru)、周昆萬、李星、樓靜文、王俊毅(Jiun-Yi Wang)、張李淑女(Shu-Nu Chang Lee)、陳昇飛(Shen-Fei Chen)、龔自良(TZU-LIANG KUNG)、童秋霞(Chiou-Shya Torng)、En-You Liao、Ling-Zhen Chi、Yu-Jie Liu、Ching-Wen Lou、伍小玲(Hsiao-Ling Wu)、伍小玲(Hsiao-Ling Wu)、曹融(Jung Tsao)、吳仁佑、陳俊宏(Jun-Hong Chen)、陳俊宏(Jun-Hong Chen)、劉見祥(Chien-Hsiang Liu)、邱莉婷、邱莉婷、邱俊龍、蔡進發(Jeffrey J. P. Tsai)、蔡進發(Jeffrey J. P. Tsai)、張峰銘、李正宇(Cheng-Yu Lee)、劉燕婷、朱學亭(Hsueh-Ting Chu)、黃森源、黃彥庭、黃僅媚、施能義(Neng-Yih Shih)、蔡文正(Wen-Chen Tsai)、蔡文正(Wen-Chen Tsai)、張少樑(SHAO-LIANG CHANG)、張少樑(SHAO-LIANG CHANG)、黃晉修(Chin-Shiu Huang)、曾竹寧(Ju-Ning Tzeng)、紀慧如(Hui-Ru)、紀慧如(Hui-Ru)、邱美燕、林俊成、曾育貞、陳信誠、施能義(Neng-Yih Shih)、楊政勳、魏淑花、邱文宏(Wen-Hong Chiu)、林苡甄、林佩冠(Pei-Kuan LIN)、柯宗良、邱文宏(Wen-Hong Chiu)、陳致光、董和銳(Ho-Jui Tung)、黃素華(Su-Hua Huang)、黃素華(Su-Hua Huang)、黃素華(Su-Hua Huang)、Shih-Yu Huang、黃達夫、許子凡、陳見成、Chwei-Shium Yang、林正哲、黃晉修(Chin-Shiu Huang)、簡宏哲、Tsai-Lin, T.F.、Tsai-Lin, T.F.、張霆諭(Ting-Chang Chang)、鄭稚翰、劉玉章、沈惠珍、張正龍、游文旗、溫小芬、邱文宏(Wen-Hong Chiu)、吳宗翰、徐尚為(Shang-Wei Hsu)、Yu-Chun Chuang、廖敏君、徐義權、呂永方、林佳弘(Jia-Horng Lin)、莊淑惠(CHUANG SHU-HUI)、Jia-Horng Lin、龍希文(Chi-Wen Lung)、温仕鵬


Changsha, Hunan, China 2014.06

邱文宏(Wen-Hong Chiu)、紀慧如(Hui-Ru)、Chang, Chen-Tong、Liu, Sheng-Tsai


Changsha, Hunan, China 2014.06

邱文宏(Wen-Hong Chiu)、紀慧如(Hui-Ru)、Deng, Rong-Ann、Chang, Cheng-Tung


Changsha, Hunan, China 2013.10

邱文宏(Wen-Hong Chiu)、紀慧如(Hui-Ru)、Chang, Cheng-Tung、Huang, Chi-T、Lin, Hung-Chia


北京 2013.09

邱文宏(Wen-Hong Chiu)、劉生財、紀慧如(Hui-Ru)、童彥誠


Hong Kong, China 2013.07

邱文宏(Wen-Hong Chiu)、紀慧如(Hui-Ru)、Chu, Li-Sheng


Hong Kong, China 2013.07

劉生財(Liu, Sheng-Tsai)、邱文宏(Wen-Hong Chiu)、紀慧如(Hui-Ru)、Chen, Shieh-Liang


Manchester, England 2013.06

Miao, MC、邱文宏(Wen-Hong Chiu)、Chang,HT、紀慧如(Hui-Ru)、Chang,YC


台中 2012.10

張元杰、張火燦、紀慧如(Hui-Ru)


Sheraton Roma Hotel, Rome, Italy. 2012.08


Imperial College, London, UK 2012.07


Shanghai, China 2012.07

邱文宏(Wen-Hong Chiu)、紀慧如(Hui-Ru)、Lin, Pei-Kuan、Chu, Li-Sheng、Chiu, Huan-Neng


Hsinchu, Taiwan 2012.03


Hong Kong, China 2011.12


Shenzhen, China 2011.11

紀慧如(Hui-Ru)、Pei-Kuan Lin、Li-Sheng Chu


San Antonio, Texas, USA 2011.08


Tianjin, China 2011.07

邱文宏(Wen-Hong Chiu)、紀慧如(Hui-Ru)、Chu, Frank、Li-Sheng


亞洲大學 2011.06


清華大學科技管理研究所、國立交通大學科技管理研究所、財團法人工業技術研究院及科學工業園區管理局 2010.12


The University of Sheffield, Sheffield, UK 2010.09

葉玲玲(Ling-Ling Yeh)、葉玲玲(Ling-Ling Yeh)、侯純純(Chun-Chun Hou)、侯純純(Chun-Chun Hou)、侯純純(Chun-Chun Hou)、吳家樂(Ng, Ka-Lok)、徐慧娟(Hui-Chuan Hsu)、邱煥能(Huan-Neng Chiu)、葉玲玲(Ling-Ling Yeh)、鄭建華(Chien-Hua Cheng)、盧詩韻(Shih-Yun Lu)、賴明藝(M. Y. Lai)、陳瓊燕(chiung yen chen)、秦燕(Yen Chin)、侯純純(Chun-Chun Hou)、侯純純(Chun-Chun Hou)、侯純純(Chun-Chun Hou)、龔佩珍(Pei-Tseng Kung)、蔡文正(Wen-Chen Tasi)、蔡文正(Wen-Chen Tasi)、莊淑惠(Shu-Hui Chuang)、A. Tarko、Y.J. Chen、賴秋嬋、李寧、林鴻南、趙哲毅(Che-Yi Chao)、Wei-Zhe Chang、許昌賢(Chang-Hsien Hsu)、許昌賢(Chang-Hsien Hsu)、許昌賢(Chang-Hsien Hsu)、劉華奇、廖俊保、施志豪、張勤敏、盧詩韻(Shih-yun Lu)、顏素美、賴憲堂、陳秋君、陳秋君、何孟翰、廖淑娟(Shu-chuan Liao)、涂嘉琳(Tu, Chia-Lin)、Chang, Y.C、Chang, Y.C.、劉晉福、林永畯、龍希文、林志豪(Chih-Hao Lin)、莊政宏(Cheng-Hung Chuang)、林佳弘(Jia-Horng Lin)、莊淑惠(CHUANG SHU-HUI)、陳佰隆、蔡碩倉(Shuo-Chang Tsai)、蔡碩倉(Shuo-Chang Tsai)、紀慧如(Hui-Ru)、邱文宏(Wen-Hong Chiu)、林保成(Pao-Cheng Lin)、張筱雅、孫筠安、林昀萱、洪偉洋、李汝程、徐慧娟(Hui-Chuan Hsu)、林錚苑(Lin,Cheng-yuan)、徐慧娟(Hui-Chuan Hsu)、卓美秀(Mei-Hsiu Chuo)、洪春男、Rou-Fei Wu、Jui-Chun Kuo、Tzu-Yu Huang、Ruei-Ren Ou、陳俊宏(Jun-Hong Chen)、陳俊宏(Jun-Hong Chen)、陳俊宏(Jun-Hong Chen)、許健(Gene Sheu)、黃耀德(Yao-Ye Huang)、林慧淳、王玲玲(Ling-Ling Wang)、陳燕錫(Yahn Shir Chen)、林品章、林品章、林采霖、蔡文正(Wen-Chen Tsai)、龔佩珍(Pei-Tseng Kung)、龔佩珍(Pei-Tseng Kung)、黃冠蓉、N. Rouphail、H.T. Chu、孫孝芳、施雅茹、莊淑惠(Shu-Hui Chuang)、張李淑女(Shu Nu Chang-Lee)、林巧迪、Chaur-Chin Chen、吳啟絹、吳啟絹、張彭閔、施能義(Neng-Yih Shih)、張勤敏、施能義(Neng-Yih Shih)、施能義(Neng-Yih Shih)、施能義(Neng-Yih Shih)、謝維合(Wei-her Hsieh)、龔佩珍(Pei-Tseng Kung)、龔佩珍(Pei-Tseng Kung)、陳啟英(Chi-Ying Chen)、陳啟英(Chi-Ying Chen)、蕭至邦(Chih-Bang Msiao)、李正宇(Cheng-Yu Lee)、Yang, P.、Yang, P.、童秋霞(Chiou-Shya Torng)、李夙惠、陳怡君、張家維、趙員磊(Yuan-Lei Chao)、鍾人傑、李欣玲、蔣忠誠、魏淑花、沈惠珍、鄭智云、紀慧如(Hui-Ru)、周昆萬、李星、樓靜文、王俊毅(Jiun-Yi Wang)、張李淑女(Shu-Nu Chang Lee)、陳昇飛(Shen-Fei Chen)、龔自良(TZU-LIANG KUNG)、童秋霞(Chiou-Shya Torng)、En-You Liao、Ling-Zhen Chi、Yu-Jie Liu、Ching-Wen Lou、伍小玲(Hsiao-Ling Wu)、伍小玲(Hsiao-Ling Wu)、曹融(Jung Tsao)、吳仁佑、陳俊宏(Jun-Hong Chen)、陳俊宏(Jun-Hong Chen)、劉見祥(Chien-Hsiang Liu)、邱莉婷、邱莉婷、邱俊龍、蔡進發(Jeffrey J. P. Tsai)、蔡進發(Jeffrey J. P. Tsai)、張峰銘、李正宇(Cheng-Yu Lee)、劉燕婷、朱學亭(Hsueh-Ting Chu)、黃森源、黃彥庭、黃僅媚、施能義(Neng-Yih Shih)、蔡文正(Wen-Chen Tsai)、蔡文正(Wen-Chen Tsai)、張少樑(SHAO-LIANG CHANG)、張少樑(SHAO-LIANG CHANG)、黃晉修(Chin-Shiu Huang)、曾竹寧(Ju-Ning Tzeng)、紀慧如(Hui-Ru)、紀慧如(Hui-Ru)、邱美燕、林俊成、曾育貞、陳信誠、施能義(Neng-Yih Shih)、楊政勳、魏淑花、邱文宏(Wen-Hong Chiu)、林苡甄、林佩冠(Pei-Kuan LIN)、柯宗良、邱文宏(Wen-Hong Chiu)、陳致光、董和銳(Ho-Jui Tung)、黃素華(Su-Hua Huang)、黃素華(Su-Hua Huang)、黃素華(Su-Hua Huang)、Shih-Yu Huang、黃達夫、許子凡、陳見成、Chwei-Shium Yang、林正哲、黃晉修(Chin-Shiu Huang)、簡宏哲、Tsai-Lin, T.F.、Tsai-Lin, T.F.、張霆諭(Ting-Chang Chang)、鄭稚翰、劉玉章、沈惠珍、張正龍、游文旗、溫小芬、邱文宏(Wen-Hong Chiu)、吳宗翰、徐尚為(Shang-Wei Hsu)、Yu-Chun Chuang、廖敏君、徐義權、呂永方、林佳弘(Jia-Horng Lin)、莊淑惠(CHUANG SHU-HUI)、Jia-Horng Lin、龍希文(Chi-Wen Lung)、温仕鵬


Bangkok, Thailand 2010.07

葉玲玲(Ling-Ling Yeh)、葉玲玲(Ling-Ling Yeh)、侯純純(Chun-Chun Hou)、侯純純(Chun-Chun Hou)、侯純純(Chun-Chun Hou)、吳家樂(Ng, Ka-Lok)、徐慧娟(Hui-Chuan Hsu)、邱煥能(Huan-Neng Chiu)、葉玲玲(Ling-Ling Yeh)、鄭建華(Chien-Hua Cheng)、盧詩韻(Shih-Yun Lu)、賴明藝(M. Y. Lai)、陳瓊燕(chiung yen chen)、秦燕(Yen Chin)、侯純純(Chun-Chun Hou)、侯純純(Chun-Chun Hou)、侯純純(Chun-Chun Hou)、龔佩珍(Pei-Tseng Kung)、蔡文正(Wen-Chen Tasi)、蔡文正(Wen-Chen Tasi)、莊淑惠(Shu-Hui Chuang)、A. Tarko、Y.J. Chen、賴秋嬋、李寧、林鴻南、趙哲毅(Che-Yi Chao)、Wei-Zhe Chang、許昌賢(Chang-Hsien Hsu)、許昌賢(Chang-Hsien Hsu)、許昌賢(Chang-Hsien Hsu)、劉華奇、廖俊保、施志豪、張勤敏、盧詩韻(Shih-yun Lu)、顏素美、賴憲堂、陳秋君、陳秋君、何孟翰、廖淑娟(Shu-chuan Liao)、涂嘉琳(Tu, Chia-Lin)、Chang, Y.C、Chang, Y.C.、劉晉福、林永畯、龍希文、林志豪(Chih-Hao Lin)、莊政宏(Cheng-Hung Chuang)、林佳弘(Jia-Horng Lin)、莊淑惠(CHUANG SHU-HUI)、陳佰隆、蔡碩倉(Shuo-Chang Tsai)、蔡碩倉(Shuo-Chang Tsai)、紀慧如(Hui-Ru)、邱文宏(Wen-Hong Chiu)、林保成(Pao-Cheng Lin)、張筱雅、孫筠安、林昀萱、洪偉洋、李汝程、徐慧娟(Hui-Chuan Hsu)、林錚苑(Lin,Cheng-yuan)、徐慧娟(Hui-Chuan Hsu)、卓美秀(Mei-Hsiu Chuo)、洪春男、Rou-Fei Wu、Jui-Chun Kuo、Tzu-Yu Huang、Ruei-Ren Ou、陳俊宏(Jun-Hong Chen)、陳俊宏(Jun-Hong Chen)、陳俊宏(Jun-Hong Chen)、許健(Gene Sheu)、黃耀德(Yao-Ye Huang)、林慧淳、王玲玲(Ling-Ling Wang)、陳燕錫(Yahn Shir Chen)、林品章、林品章、林采霖、蔡文正(Wen-Chen Tsai)、龔佩珍(Pei-Tseng Kung)、龔佩珍(Pei-Tseng Kung)、黃冠蓉、N. Rouphail、H.T. Chu、孫孝芳、施雅茹、莊淑惠(Shu-Hui Chuang)、張李淑女(Shu Nu Chang-Lee)、林巧迪、Chaur-Chin Chen、吳啟絹、吳啟絹、張彭閔、施能義(Neng-Yih Shih)、張勤敏、施能義(Neng-Yih Shih)、施能義(Neng-Yih Shih)、施能義(Neng-Yih Shih)、謝維合(Wei-her Hsieh)、龔佩珍(Pei-Tseng Kung)、龔佩珍(Pei-Tseng Kung)、陳啟英(Chi-Ying Chen)、陳啟英(Chi-Ying Chen)、蕭至邦(Chih-Bang Msiao)、李正宇(Cheng-Yu Lee)、Yang, P.、Yang, P.、童秋霞(Chiou-Shya Torng)、李夙惠、陳怡君、張家維、趙員磊(Yuan-Lei Chao)、鍾人傑、李欣玲、蔣忠誠、魏淑花、沈惠珍、鄭智云、紀慧如(Hui-Ru)、周昆萬、李星、樓靜文、王俊毅(Jiun-Yi Wang)、張李淑女(Shu-Nu Chang Lee)、陳昇飛(Shen-Fei Chen)、龔自良(TZU-LIANG KUNG)、童秋霞(Chiou-Shya Torng)、En-You Liao、Ling-Zhen Chi、Yu-Jie Liu、Ching-Wen Lou、伍小玲(Hsiao-Ling Wu)、伍小玲(Hsiao-Ling Wu)、曹融(Jung Tsao)、吳仁佑、陳俊宏(Jun-Hong Chen)、陳俊宏(Jun-Hong Chen)、劉見祥(Chien-Hsiang Liu)、邱莉婷、邱莉婷、邱俊龍、蔡進發(Jeffrey J. P. Tsai)、蔡進發(Jeffrey J. P. Tsai)、張峰銘、李正宇(Cheng-Yu Lee)、劉燕婷、朱學亭(Hsueh-Ting Chu)、黃森源、黃彥庭、黃僅媚、施能義(Neng-Yih Shih)、蔡文正(Wen-Chen Tsai)、蔡文正(Wen-Chen Tsai)、張少樑(SHAO-LIANG CHANG)、張少樑(SHAO-LIANG CHANG)、黃晉修(Chin-Shiu Huang)、曾竹寧(Ju-Ning Tzeng)、紀慧如(Hui-Ru)、紀慧如(Hui-Ru)、邱美燕、林俊成、曾育貞、陳信誠、施能義(Neng-Yih Shih)、楊政勳、魏淑花、邱文宏(Wen-Hong Chiu)、林苡甄、林佩冠(Pei-Kuan LIN)、柯宗良、邱文宏(Wen-Hong Chiu)、陳致光、董和銳(Ho-Jui Tung)、黃素華(Su-Hua Huang)、黃素華(Su-Hua Huang)、黃素華(Su-Hua Huang)、Shih-Yu Huang、黃達夫、許子凡、陳見成、Chwei-Shium Yang、林正哲、黃晉修(Chin-Shiu Huang)、簡宏哲、Tsai-Lin, T.F.、Tsai-Lin, T.F.、張霆諭(Ting-Chang Chang)、鄭稚翰、劉玉章、沈惠珍、張正龍、游文旗、溫小芬、邱文宏(Wen-Hong Chiu)、吳宗翰、徐尚為(Shang-Wei Hsu)、Yu-Chun Chuang、廖敏君、徐義權、呂永方、林佳弘(Jia-Horng Lin)、莊淑惠(CHUANG SHU-HUI)、Jia-Horng Lin、龍希文(Chi-Wen Lung)、温仕鵬


Tokyo, Japan 2010.06

紀慧如(Hui-Ru)、Chu, Frank、Chiu, Huan-Neng


Taipei, Taiwan 2009.08

邱文宏(Wen-Hong Chiu)、Chang, Y.C.、紀慧如(Hui-Ru)


Xiamen, China 2009.06

Chiu, W.H、Chang, Y.C.、紀慧如(Hui-Ru)


The Netherlands 2009.04


政治大學 2008.12


Bangkok, Thailand 2008.09

邱文宏(Wen-Hong Chiu)、紀慧如(Hui-Ru)


Singapore 2006.06

Maw-Liann Shyu、紀慧如(Hui-Ru)、邱文宏(Wen-Hong Chiu)、Bor-Wen ChengRESEARCH GRANT

研究計畫

2016.08.16 ~ 2016.12.15

紀慧如(Hui-Ru)、邱文宏(Wen-Hong Chiu)、林佩冠(Pei-Kuan LIN)


2016.09.01 ~ 2017.06.30

紀慧如(Hui-Ru)、林佩冠(Pei-Kuan LIN)


2015.03.01 ~ 2015.05.31

紀慧如(Hui-Ru)


2014.03.20 ~ 2014.06.20

紀慧如(Hui-Ru)


2014.08.01 ~ 2015.07.31

蔡進發(JEFFREY J. P. TSAI)、紀慧如(Hui-Ru)


2014. . ~ . .

紀慧如(Hui-Ru)


2013.08.01 ~ 2014.07.31

紀慧如(Hui-Ru)


2013.04.01 ~ 2014.03.31

紀慧如(Hui-Ru)


2013.10.16 ~ 2014.03.15

紀慧如(Hui-Ru)


2013.09.01 ~ 2014.01.31

紀慧如(Hui-Ru)


2013.08.01 ~ 2013.11.30

紀慧如(Hui-Ru)AWARDS

獲獎

2017.08.31

授獎單位: 科技部


2016.07.30

授獎單位: 崇越科技股份有限公司


2014. .

授獎單位: 社團法人中華民國管理科學學會


2014. .

授獎單位:


2014. .

授獎單位:


2014. .

授獎單位:


2013.11.30

授獎單位: 管科會


2013. .

授獎單位:


2012. .

授獎單位: 台中市政府勞工局


2011.12.17

授獎單位: 香港理工大学


2011.08.1

授獎單位:


2011.06.18

授獎單位:


2009. .

授獎單位:


2009. .

授獎單位:


2009. .

授獎單位:


2008.12.13

授獎單位: 政治大學


2004. .

授獎單位:Course Information

授課課程

MH400014A

(碩士在職專班 )【第109學年第2學期:A班】
作為企業的領導者,要有自己的原則之外也須有良好的道德、尊重他人、為他人服務、秉持公平公正的態度與部屬建立良好的互動。Thesis Advisor

指導論文

無資料


College Student Participation in Research Projects

指導大專生計畫

國際企業學系 105

指導教授: 紀慧如
學生姓名: 王旻旭